2024

Program

Klikk på hver sesjon for mer informasjon

08.15 – 08.55
Registrering og mingling

08.55 - 09.00

Velkommen

09.00 - 09.15

Storbyerklæringen og kravene til utslippsfrie byggeplasser

Klimaetaten – Oslo kommune, Heidi Sørensen, klimadirektør

Heidi Sørensen fra Klimaetaten i Oslo Kommune vil presentere Storbyerklæringen og dens krav til utslippsfrie byggeplasser. Hun vil også diskutere hvordan byggherrer og entreprenører må forholde seg til disse kravene.


Om foredragsholderen

Heidi SørensenHeidi Sørensen har vært direktør i Klimaetaten siden 2017. Stillingen er en åremålsstilling på seks år, med mulighet for forlengelse i én periode. Tidligere i år ble stillingen lyst ut, og denne uka ble det klart at byrådet har gitt Sørensen fornyet tillit og at hun fortsetter som Klimadirektør i nye seks år.

– Klimaetaten spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å gjøre Oslo til verdens første nullutslipps-hovedstad. Heidi Sørensen har vært med å bygge opp etaten til et av Norges ledende fagmiljøer på sitt felt, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav.

– Jeg er godt fornøyd med at hun skal lede etaten i en ny åremålsperiode. Jeg er trygg på at Heidi Sørensen sammen med sine medarbeidere, vil bidra til flere gode resultater i årene framover i Oslos viktige klimaarbeid.

09.15 - 09.30

Fra ord til handling

Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør

Statens vegvesens handlingsplan for reduksjon av direkte klimagassutslipp innebærer at alle kontrakter som lyses ut etter 2028 skal etterspørre bruk av nullutslippsmaskiner. Innfasingen av maskiner som enten går på elektrisitet og hydrogen er allerede begynt Vegvesenets handlingsplan vil bety store omstillinger for hele anleggsbransjen i Norge.


Om foredragsholderen

Ingrid Dahl Hovland er Vegdirektør i Statens vegvesen.

09.30 - 09.45

Storbyerklæringen: Oslobygg tar ansvar for klima og miljø

Oslobygg KF, Christoffer Venås, miljørådgiver

Oslobygg er en av landets største byggeherrer og eiendomsforvaltere. I dette innlegget forteller Oslobygg hvordan de forholder seg til kravene i Storbyerklæringen og hva de gjør for å sikre utslippsfrie byggeplasser.


Om foredragsholderen

Christoffer VenåsChristoffer Venås er miljørådgiver i Oslobygg KF.

09.45 - 10.00

Skjerpede klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

DFØ, Bjørn Kummeneje, Seniorrådgiver

Fra 1. januar 2024 ble bestemmelsene om offentlige anskaffelser endret. Det er ikke lenger valgfritt å ta hensyn til klima og miljø i anskaffelser. Hovedregelen er at klima og miljø skal vektes 30% ved tildeling, men det er også mulig å stille minstekrav dersom det er klart at det er bedre enn å konkurrere på klima og miljø. Bestemmelsen gjør at både byggherrer og leverandører må skjerpe innsatsen for reduksjon av klima- og miljøpåvirkningen fra nybygg, rehabilitering og infrastrukturprosjekter.


Om foredragsholderen

Bjørn KummenejeBjørn Kummeneje er Seniorrådgiver i DFØ.

10.00 - 10.15

Ny rapport om utslippsfrie byggeplasser - dette er barrierene

Capgemini Invent, Siren Sundby, Leder Industriell Produksjon Bygg- og Anlegg, Vice President

Siren Sundby fra Capgemini Invent vil presentere hovedfunnene fra en fersk rapport om utslippsfrie byggeplasser.


Om foredragsholderen

Siren SundbySiren Sundby er Leder Industriell Produksjon, Bygg- og Anlegg og Vice President i Capgemini Invent.

Capgemini Invent is Capgemini Group’s Digital Innovation, Consulting, and Transformation global business line.

We combine strategy, technology, data science, and creative design expertise with and inventive mindset, we work with our clients to solve their most complex business and technology challenges.

For more information, please visit: www.capgemini.com/no-no/service/invent/

10.15 - 10.45

Panel: Elektrifisering av anleggsmaskiner

Eviny, Camilla Moster, daglig leder Mobil Energi / Bjelland AS, Joakim Hetland, daglig leder / SINTEF, Shabnam Homaei, Research Scientist / NCC Group, Svein Nilsplass, områdesjef NCC Infrastructure Oslo

Er det mulig å oppfylle Storbyerklæringens krav om utslippsfrie byggeplasser innen 2025? I denne sesjonen diskuterer vi mulighetene og utfordringene ved å bytte fra fossilt drivstoff til elektrisitet. Eksperter fra ulike bransjer, inkludert entreprenører og maskinleverandører, vil dele innsikt. Vi ser også på nødvendig infrastruktur for å støtte elektriske anleggsmaskiner. Hvordan kan entreprenører tilpasse seg og overvinne utfordringene? Vi utforsker erfaringene fra de som allerede har gjennomført utslippsfrie byggeprosjekter.


Om panelet

Camilla MosterCamilla Moster er daglig leder Mobil Energi i Eviny. Eviny er et av Norges største fornybarkonsern og leverer den elektriske infrastrukturen som er nødvendig med å lykkes i overgangen til utslippsfrie byggeplasser. Mobil Energi ønsker å være en partner til entreprenører som skal i gang med elektriske maskiner og leverer både rådgiving, mobile batterier og lynladere og software for overvåking og styring av infrastrukturen.

Joakim Hetland, daglig leder i Bjelland AS i Klepp kommune, Rogaland, bringer verdifull innsikt til panelet «Fra fossilt til elektrisk» på TU Electrified 2024. Med egne erfaringer fra kjøp av elektriske maskiner, kan han dele hva som faktisk fungerer og hva som ikke gjør det. Fra driftsaspekter til kostnadsanalyser mellom diesel og elektrisk drift, Joakim vil bidra til diskusjonen om overgangen fra fossilt brensel til elektrifisering.

Svein Nilsplass er områdesjef NCC Infrastructure Oslo i NCC Group. NCC er et nordisk bygg- og anleggsselskap som opererer i hele verdikjeden. Vi utvikler næringseiendommer og bygger boliger, kontorer, industribygg og offentlige bygninger, veier og anlegg samt annen infrastruktur.

Shabnam Homaei er forsker ved SINTEF Community. Hun har erfaring innfor nullutslipp områder og utslippsfrie bygg og anleggsplasser. Shabnam har blant annet gjennomførte kartlegging av barriere og suksesskriterier samt kartlegging av elektriske anleggsmaskiner og anleggsplasser i Norge, utviklet energi- og effektmodelleringsverktøy for energibruk på anleggsplasser.

10.45 – 11.10
Pause

11.10 - 11.25

Digitaliser anleggsplassen. Effektiv Planlegging, overvåkning og Administrasjon

Eviny, Espen Wold, Kommersiell Leder

Lær hvordan du kan oppnå oversikt og kontroll over komplekse bygg- og anleggsplasser. Vi deler strategier for planlegging, implementering, gjennomføring og overvåkning av prosjekter.


Om foredragsholderen

Espen WoldEspen Wold har lang erfaring med innovative digitale løsninger for å effektivisere verdikjeder og forretningsprosesser fra selskaper som Capgemini, Trimble, og TietoEvry. I Eviny arbeider Espen med elektrifisering av bygg- og anleggsplasser hvor helhetlig tilnærming fra vedtak vil ferdigstillelse er viktig for å lykkes.

11.25 - 11.40

Lokal Energiproduksjon: Solcelleanlegg langs vei og anlegg

Norconsult AS, Mari Lauglo, Gruppeleder Solenergi og lagring

Elektrifiseringen av samfunnet fører til økt strømbehov, og i mange vei og anleggsprosjekter er økt behov for elektrisk energi en utfordring. Norconsult står i frontlinjen med flere prosjekter som utforsker mulighetene for lokal energiproduksjon langs veier og anlegg. I dette innlegget deler vi innsikt om solcelleanlegg som lokal energikilde og hvordan vei og anlegg kan være med på å bidra til å løse energikrisen ved å utnytte allerede beslaglagt areal til fornybar energiproduksjon.


Om foredragsholderen

Mari Lauglo er Gruppeleder for Solenergi og lagring i Norconsult.

11.40 - 11.55

Battery Safety and Innovation: Paving the Way to Sustainable Energy Solutions

Northvolt, Elias Afeiche, Sales Manager

In this captivating presentation at TU Electrified 2024, Northvolt takes us on a journey through battery technology development and innovation. How can we ensure safe battery usage while exploring new possibilities for sustainable energy solutions? Join us as we delve into challenges, success stories, and the path toward a greener future.


Om foredragsholderen

Elias Afeiche is a Sales Manager at Northvolt.

11.55 - 12.05

Fremgang i batteriteknologi og hurtiglading på anleggsplassen

Nordic Booster, Jannik Stanger, salgs- og teknologiansvarlig

Nordic Booster forteller hvordan de bruker batterier med en spesialolje som direkte kjøler battericellene. Dette gir veldig høy brannsikkerhet og doblet levetid sammenliknet med konvensjonelle batterier.

Modulariser design og produksjon gjør at alle standard produkter kan skaleres for de ulike ladeplassene etter behov uten å lage nye produkter hver gang. Dette gjør at produktene alltid kan oppgraderes for å møte det økende effektbehovet.

Forenklet verktøy for fjernstyring av ladere og utslippsrapportering: Oppdag hvordan operatørportalen samler og lagrer data for effektiv rapportering, og bidrar til miljømessig samsvar.


Om foredragsholderen

Jannik Stanger er salgs- og teknologiansvarlig i Nordic Booster.

12.05 - 12.20

Panelsamtale om batteriteknologi og hurtiglading på anleggsplassen

Elywhere, Nils Roald, Chief Product Officer / Nordic Booster, Jannik Stanger, salgs- og teknologiansvarlig / Kverneland Energi, Jonas Kverneland, CTO / Northvolt, Elias Afeiche, Sales Manager

Elywhere, Nordic Booster, Kverneland Energi og Northvolt diskuterer dett siste innen batteriteknologi og hurtiglading. Innovasjonen går raskt, og vi ser hvordan hurtiglading og batteriteknologien utvikler seg med lynets hastighet.


Om panelet

Nils RoaldNils Roald er Chief Product Officer i Elywhere.


Jannik Stanger er salgs- og teknologiansvarlig i Nordic Booster.


Jonas KvernelandJonas Kverneland er CTO i Kverneland Energi.

Sammen med Aksel Kverneland startet han selskapet i 2017, og har vært teknisk sjef siden selskapet ble etablert. Jonas har ansvaret for engineering og produktutvikling i selskapet, og besitter omfattende kunnskap om batteriteknologi og lynlading for alle typer kjøretøy.

Han er utdannet sivilingeniør innen fornybar energi fra Universitetet i Agder.


Elias Afeiche is a Sales Manager at Northvolt.

12.20 – 13.20
Lunsj

Sponset innlegg i lunsjen

13.00 - 13.15

Lading på anleggsplassen uten flaskehalser med energilagring

Elywhere, Nils Roald, Chief Product Officer

Elywhere vil presentere hvordan vi som pionerer innen den norske ladeindustrien, har utviklet Norges første høykapasitets DC-lader. Vi kombinerer modulær hardware og software for å muliggjøre fleksible ladetjeneste som strekker seg fra 30 kW til 1.44 MW.

Dette gjør oss i stand til å levere tilpassede ladeløsninger for alt fra personbiler til anleggsmaskiner og tungtransport, og tilbyr fleksible løsninger for enhver situasjon – enten det er for over-natt ladning eller for å møte krav til hurtiglading innenfor fastsatte hviletider.

Elywhere leverer stand-alone ladestasjoner, men også flyttbare batteristøttede ladestasjoner ferdig utrustet for å møte de mest krevende behov – hvor som helst, når som helst. Med våre batterisystem integrert, er vi klare for superlading selv med begrenset strømtilgang ned til 63A, for å sikre kontinuitet og effektivitet i felt.


Om foredragsholderen

Nils RoaldNils Roald er Chief Product Officer i Elywhere.

13.20 - 13.40

Klosterenga Park - Et banebrytende anleggsprosjekt med nullutslipp

Oslo Kommune, Espen Hauge, seksjonsleder, Vann- og avløpsetaten / Braathen Landskapsentreprenør AS, Kai Vegar Østnes, Avdelingsleder Infrastruktur

To perspektiver på Klosterenga Park – Et banebrytende anleggsprosjekt med nullutslipp.

Braathen landskap og Vann- og avløpsetaten i Oslo har sammen levert et banebrytende anleggsprosjekt blant de aller første i verden som har blitt tilbudt og utført med nullutslipp uten å være klassifisert som et pilotprosjekt. Klosterenga Park-prosjektet hadde en miljøvekting på 30% ved tildeling og viderefører tildelingskriteriene. Prosjektet er et eksempel på hvordan det er mulig å gjennomføre store anleggsprosjekter med minimal påvirkning på miljøet.


Om foredragsholderne

Kai Vegar Østnes

Kai Vegar Østnes, Avdelingsleder for avdeling infrastruktur i Braathen Landskapsentreprenør as.

Presenterer Entreprenørens perspektiv på prosjektet og hvordan de løste oppgaven.

Espen HaugeEspen Hauge, seksjonsleder for Prosjektgjennomføring i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Presenterer byggherrens perspektiv på prosjektet og hva han ser som suksesskriterier for utslippsfrie anlegg fremover.

13.40 - 13.55

Slik jobber Sverige for å få bygg- og anleggsbransjen utslippsfri

Skanska Sverige AB, Henrik Nilsson, Distriktschef

Bygge- og anleggsplasser har tradisjonelt vært assosiert med støyende maskiner og eksosutslipp. Imidlertid tar Sverige nå drastiske skritt for å redusere klimagassutslippene i denne sektoren. Henrik Nilsson fra Skanska Sverige AB deler innsikt om hvordan Skanska Sverige forbereder seg på en utslippsfri byggebransje.


Om foredragsholderen

Henrik NilssonHenrik Nilsson er distriktschef i Skanska Sverige AB.

«Jag har jobbat med väg- och anläggningsprojekt under hela min karriär, nu arbetar jag med implementering av utsläppsfria maskiner inom Skanska Sverige. Det betyder att jag försöker ta reda på hur vi skall kunna göra samma sak som tidigare, men utsläppsfritt, mer effektivt, med bättre kvalitet, bättre styrning och bättre datahantering…
-Hur svårt kan det vara?»

13.55 - 14.25

Erfaringer fra anbudsutlysning til gjennomføring

Skanska Norge AS, Even Sandtorv Hansen, Prosjektleder

Midtbygda sykehjem er et nytt kommunalt sykehjem i Bergen kommune, hvor det er satt høye ambisjoner på klima og miljø. Det er blant annet et pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass med mål om å kutte utslippene fra maskiner med 85%. For å nå målet benytter prosjektet kun elektriske maskiner så langt det er mulig. Å løfte begrepet utslippsfri byggeplass fra å være en enkelt elektrisk maskin, til å kutte så mye utslipp som mulig er en utfordring som krever nøye planlegging og tidlig involvering av en rekke aktører. Prosjektlederen vil fortelle om hvordan prosjektet har jobbet for å nå målet, og hvilken erfaringer de har gjort.


Om foredragsholderen

Even Sandtorv Hansen er Prosjektleder i Skanska Norge AS.

Jeg har jobbet i en rekke prosjekter hvor samspill har vært sentralt. Samspill benyttes gjerne der byggherren ønsker å få på plass en entreprenør tidlig, som kan bidra med innovative løsninger og optimalisere prosjektet. Jeg synes det meningsfullt og spennende å være med å løse utfordringer som ingen har løst tidligere.

14.25 – 14.55
Pause med forfriskninger

14.55 - 15.05

Utleieselskapenes rolle i utslippsfrie byggeplasser

Ramirent, Kristian Kristoffersen, salgsdirektør

I dette innlegget vil vi se på utleieselskapenes rolle i utslippsfrie byggeplasser. Vi vil diskutere hvordan Ramirent kan bidra til å sikre utslippsfrie byggeplasser, og hvilke tiltak de har iverksatt for å støtte utslippsfrie byggeprosjekter. Vi vil også se på hvordan utleieselskaper kan samarbeide med entreprenører og byggherrer for å sikre at utslippsfrie byggeplasser blir en realitet.


Om foredragsholderen

Kristian KristoffersenKristian Kristoffersen er salgsdirektør i Ramirent.

15.05 - 15.15

Leie vs eie

Rental Group, Erik Sollerud, CEO

Nullutslipps anleggsmaskiner er fortsatt under utvikling og løsningene er fortsatt noe begrenset. Den teknologiske utviklingen går raskt, noe som gjør investeringer for entreprenører utfordrende. Med leie så øker vi utnyttelsen av utstyret, samt at risikoen håndteres av utleieselskapet. Hvilke løsninger er tilgjengelig i dag og hvordan kan Rental Group være en partner i å skape en nullutslipps anleggsplass med forutsigbare rammer.


Om foredragsholderen

Erik Sollerud er CEO i Rental Group.

15.15 - 15.45

Panel: Eie eller leie

Ramirent, Kristian Kristoffersen, salgsdirektør / Rental Group, Erik Sollerud ,CEO / Aneo Build, Anna Willassen, foretningsutvikler / Nasta, Sjur Wethal Helljesen, Seniorrådgiver klima- og kundeløsninger / Pon Rental Norway AS, Ole Petter Holene, Adm. Dir.

Valg av finansieringsmodell for anleggsmaskiner.

I denne sesjonen vil vi diskutere fordeler og ulemper ved å eie eller leie anleggsmaskiner, battericontainere og hurtigladere. Vi vil se på hva som kreves for å velge riktig finansieringsmodell, og hvordan ulike finansieringsalternativer kan påvirke bedriftens økonomi og drift.


Om panelet

Kristian KristoffersenKristian Kristoffersen, salgsdirektør Ramirent

Erik Sollerud, CEO Rental Group

Anna Willassen, forretningsutvikler Aneo Build

Sjur Wethal Helljesen, seniorrådgiver klima- og kundeløsninger Nasta

Ole Petter Holene, Adm, Dir i Pon Rental Norway AS

15.45 – 18.00
Afterwork med tapas (krever påmelding)

Med forbehold om endringer i programmet