Teknisk Ukeblad presenterer

Veien mot nullutslipp

30. mai 2024, Oslo Event Hub

Tid som gjenstår:

2024/05/30 08:00:00

Arrangør:

TU

Elektrifiseringskonferansen for vei og anlegg

I tråd med Parisavtalen og nasjonale mål, forplikter Norge seg til å redusere utslippene av klimagasser med 55% innen 2030. Et viktig steg er Storbyerklæringen 2021 med mål om at kommunenes bygg- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2025. Innen 2030 skal målet etterleves av hele byggebransjen – både i offentlig og privat sektor.

TU Electrified 2024 retter fokus mot innovative løsninger, teknologi og samarbeid for å nå disse målene – sammen tar vi et viktig steg nærmere en grønnere fremtid.

Hva kan du forvente?

Et dynamisk møtepunkt for nettverksbygging, læring og samarbeid mellom nøkkelpersoner i industrien fra entreprenører, anleggsmaskinleverandører, utviklere, forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner, klima- og miljøenheter, finansinstitusjoner, byggherrer og analytikere.

Vi utforsker blant annet temaer som:

  • Nye anbudskrav og tilrettelegging for grønn overgang: hvordan forholde seg til de nye kravene som er nødvendig for å møte det grønne skiftets krav.
  • Maskinparkens evolusjon og prosjekter som leder veien: Få innsikt i overgangen til utslippsfrie maskiner og suksesshistorier fra ledende aktører.
  • Effektiv Planlegging og Administrasjon: Lær hvordan du kan oppnå oversikt og kontroll over komplekse bygg- og anleggsplasser. Vi deler strategier for planlegging, implementering, gjennomføring og overvåkning av prosjekter.
  • Innovative løsninger i lade- og batteriteknologi. Hva finnes, og hva kommer
  • Økonomiske modeller og internasjonale perspektiver for en bærekraftig overgang – nye forretningsmodeller og samarbeid som driver bransjen fremover.

Ved å delta vil du:

  • Få tilgang til nyeste kunnskap og teknologier, bygge nettverk med ledende eksperter og beslutningstakere og bidra aktivt til en bærekraftig fremtid i samferdselssektoren.
  • Bli med oss på reisen mot nullutslipp – for en renere, grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Meld deg på nå for å forme morgendagens utslippsfrie samfunn!

2024

Konferansier

Jan M. Moberg

Jan M. Moberg

Teknologiredaktør
Teknisk Ukeblad Media

2024

Foredragsholdere

Ingrid Dahl Hovland

Ingrid Dahl Hovland

Vegdirektør
Statens vegvesen

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Distriktschef
Skanska Sverige AB

Heidi Sørensen

Heidi Sørensen

Klimadirektør
Klimaetaten – Oslo kommune

Christoffer Venås

Christoffer Venås

Miljørådgiver
Oslobygg KF

Bjørn Kummeneje

Bjørn Kummeneje

Seniorrådgiver
DFØ

Siren Sundby

Siren Sundby

Leder Industriell Produksjon, Bygg- og Anlegg
Vice President
Capgemini Invent

Joakim Hetland

Joakim Hetland

Daglig leder
Bjelland

Shabnam Homaei

Shabnam Homaei

Research Scientist
SINTEF

Svein Nilsplass

Svein Nilsplass

Områdesjef, NCC Infrastructure Oslo
NCC Norge

Camilla Moster

Camilla Moster

Daglig Leder Mobil Energi
Eviny

Espen Wold

Espen Wold

Kommersiell Leder
Eviny Elektrifisering

Elias Afeiche

Elias Afeiche

Sales Manager
Northvolt

Espen Hauge

Espen Hauge

Seksjonsleder, Vann- og avløpsetaten
Oslo kommune

Kai Vegar Østnes

Kai Vegar Østnes

Avdelingsleder Infrastruktur
Braathen Landskapsentreprenør AS

Anna Willassen

Anna Willassen

Forretningsutvikler
Aneo Build

Kristian Kristoffersen

Kristian Kristoffersen

Director Sales/Salgsdirektør
Ramirent

Erik Sollerud

Erik Sollerud

CEO
Rental Group

Sjur Wethal Helljesen

Sjur Wethal Helljesen

Seniorrådgiver klima- og kundeløsninger
Nasta

Mari Lauglo

Mari Lauglo

Gruppeleder Solenergi og lagring
Norconsult AS

Even Sandtorv Hansen

Even Sandtorv Hansen

Prosjektleder
Skanska Norge AS

Ole Petter Holene

Ole Petter Holene

Adm. Dir
Pon Rental Norway AS

Jannik Stanger

Jannik Stanger

Salgs- og teknologiansvarlig
Nordic Booster

Jonas Kverneland

Jonas Kverneland

CTO
Kverneland Energi

Nils Roald

Nils Roald

Chief Product Officer
Elywhere

2024

Hovedsponsor

Elywhere

Sponsor

Nordic Booster
Kverneland Energi
Rental Group
Z-line
Volvo
Pon Rental
Instagrid